Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Mobily Letná

Veškeré obchodní podmínky se opírají a jsou v souladu s platnými zákony ČR.

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.mobilyletna.cz  
Peiris a Muller, Milady Horákové 815/42, 170 00, Praha 7,
IČO: 41189582, DIČ: CZ41189582.

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

 

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.

Zákazníci, kteří obdrželi pouze potvrzení o přijetí do informačního systému, nemohou uplatňovat nárok na uzavřenou kupní smlouvu, protože se tak nestalo. K uzavření smlouvy dochází převzetím a uhrazením zboží na prodejně či převzetím a uhrazením zboží zvolenému přepravci.

V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Původ a servis

Prodáváme pouze zboží schválené pro prodej na českém trhu.

Záruka na prodávané zboží

  • fyzická osoba - 24 měsíců záruka 
  • právnická osoba /IČO - 12 měsíců

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon a email.

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. 

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku či jeho nesprávným skladováním
c) v případě výměny LCD fixaci a nalepení provedené před řádným otestováním, servis provedený v neautorizovaném středisku

 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.